הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1 1 4 -2 דירת גן 4 105.04 80.00 5.79 4 1 צפון מזרח 1,249,661 ₪
1 1 5 -2 דירה 3 77.11 19.73 6.05 5 1 צפון מערב 790,537 ₪
1 1 7 -1 דירה 5 124.41 36.61 5.44 7 1 צפון מזרח 1,266,228 ₪
1 1 8 -1 דירה 5 124.41 36.61 5.76 8 1 צפון מערב 1,267,359 ₪
1 1 9 קרקע דירה 5 124.41 10.49 6.49 9 1 צפון מזרח 1,177,575 ₪
1 1 10 קרקע דירה 5 124.41 10.49 8.19 10 1 צפון מערב 1,183,586 ₪
1 1 11 1 דירה 4 111.56 25.72 14.42 11 1 צפון מערב 1,145,873 ₪
1 1 12 1 דירה 4 111.56 25.72 5.16 12 1 צפון מערב 1,113,128 ₪
1 1 13 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 13 1 דרום מזרח 934,355 ₪
1 1 14 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 14 1 דרום מערב 934,355 ₪
1 1 15 2 דירה 4 111.56 11.46 6.09 15 1 צפון מזרח 1,065,990 ₪
1 1 16 2 דירה 4 111.56 11.46 6.08 16 1 צפון מערב 1,065,955 ₪
1 1 17 2 דירה 3 85.43 21.75 5.44 17 1 דרום מזרח 869,076 ₪
1 1 18 2 דירה 3 85.43 21.75 5.76 18 1 דרום מערב 870,208 ₪
1 1 21 3 דירה 3 78.11 7.28 5.44 21 1 דרום מזרח 753,195 ₪
1 1 22 3 דירה 3 78.11 7.28 14.63 22 1 דרום מזרח 785,692 ₪
1 1 23 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.97 23 1 צפון מזרח 1,341,779 ₪
1 1 24 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 14.82 26 1 צפון מערב 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
2 2 4 -3 דירה 5 124.93 31.34 5.79 4 1 צפון מזרח 1,253,427 ₪
2 2 5 -3 דירה 5 124.93 31.34 6.05 5 1 צפון מערב 1,254,346 ₪
2 2 6 -2 דירת גן 5 124.41 53.00 6.08 6 1 צפון מערב 1,326,449 ₪
2 2 7 -2 דירת גן 5 124.41 49.00 5.44 7 1 צפון מערב 1,310,041 ₪
2 2 8 -1 דירה 5 124.41 12.87 5.76 8 1 צפון מזרח 1,183,410 ₪
2 2 9 -1 דירה 5 124.41 12.87 6.49 9 1 צפון מערב 1,185,991 ₪
2 2 10 קרקע דירה 4 111.56 22.22 8.19 10 1 צפון מזרח 1,111,466 ₪
2 2 11 קרקע דירה 4 111.56 22.22 14.42 11 1 צפון מערב 1,133,496 ₪
2 2 14 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 14 1 דרום מזרח 934,355 ₪
2 2 15 1 דירה 3 97.19 10.29 6.09 15 1 דרום מזרח 934,814 ₪
2 2 22 3 דירה 3 78.11 7.28 14.63 22 1 דרום מזרח 785,692 ₪
2 2 23 3 דירה 3 78.11 7.28 6.97 23 1 דרום מזרח 758,605 ₪
2 2 24 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.36 24 1 צפון מזרח 1,339,622 ₪
2 2 25 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 14.82 26 1 צפון מערב 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
3 3 4 -3 דירה 5 124.93 31.34 5.79 4 1 צפון מערב 1,253,427 ₪
3 3 5 -3 דירה 5 124.93 31.34 6.05 5 1 דרום מערב 1,254,346 ₪
3 3 6 -2 דירת גן 5 124.41 59.00 6.08 6 1 צפון מערב 1,347,667 ₪
3 3 7 -2 דירת גן 5 124.41 52.00 5.44 7 1 דרום מערב 1,320,650 ₪
3 3 8 -1 דירה 5 124.41 12.87 5.76 8 1 צפון מערב 1,183,410 ₪
3 3 9 -1 דירה 5 124.41 12.87 6.49 9 1 דרום מערב 1,185,991 ₪
3 3 10 קרקע דירה 4 111.56 22.22 8.19 10 1 צפון מערב 1,111,466 ₪
3 3 11 קרקע דירה 4 111.56 22.22 14.42 11 1 דרום מערב 1,133,496 ₪
3 3 14 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 14 1 צפון מזרח 934,355 ₪
3 3 15 1 דירה 3 97.19 10.29 6.09 15 1 דרום מזרח 934,814 ₪
3 3 22 3 דירה 3 78.11 7.28 14.63 22 1 צפון מזרח 785,692 ₪
3 3 23 3 דירה 3 78.11 7.28 6.97 23 1 דרום מזרח 758,605 ₪
3 3 24 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.36 24 1 צפון מערב 1,339,622 ₪
3 3 25 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 14.82 26 1 דרום מערב 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
4 4 4 -2 דירת גן 4 105.04 52.00 5.79 4 1 צפון מערב 1,150,647 ₪
4 4 5 -2 דירה 3 77.11 19.73 6.05 5 1 מערב 790,537 ₪
4 4 7 -1 דירה 5 124.41 36.61 5.44 7 1 צפון מערב 1,266,228 ₪
4 4 8 -1 דירה 5 124.41 36.61 5.76 8 1 דרום מערב 1,267,359 ₪
4 4 9 קרקע דירה 5 124.41 10.49 6.49 9 1 צפון מערב 1,177,575 ₪
4 4 10 קרקע דירה 5 124.41 10.49 8.19 10 1 דרום מערב 1,183,586 ₪
4 4 11 1 דירה 4 111.56 25.72 14.42 11 1 צפון מערב 1,145,873 ₪
4 4 12 1 דירה 4 111.56 25.72 5.16 12 1 דרום מערב 1,113,128 ₪
4 4 13 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 13 1 צפון מזרח 934,355 ₪
4 4 14 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 14 1 דרום מזרח 934,355 ₪
4 4 15 2 דירה 4 111.56 11.46 6.09 15 1 צפון מערב 1,065,990 ₪
4 4 16 2 דירה 4 111.56 11.46 6.08 16 1 דרום מערב 1,065,955 ₪
4 4 17 2 דירה 3 85.43 21.75 5.44 17 1 צפון מזרח 869,076 ₪
4 4 18 2 דירה 3 85.43 21.75 5.76 18 1 דרום מזרח 870,208 ₪
4 4 21 3 דירה 3 78.11 7.28 5.44 21 1 צפון מזרח 753,195 ₪
4 4 22 3 דירה 3 78.11 7.28 14.63 22 1 דרום מזרח 785,692 ₪
4 4 23 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.97 23 1 צפון מערב 1,341,779 ₪
4 4 24 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.36 26 1 דרום מערב 1,339,622 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
4 5 4 -3 דירה 5 124.93 31.34 5.79 4 1 צפון מערב 1,253,427 ₪
4 5 5 -3 דירה 5 124.93 31.34 6.05 5 1 דרום מערב 1,254,346 ₪
4 5 6 -2 דירת גן 5 124.41 48.00 6.08 6 1 צפון מערב 1,308,768 ₪
4 5 7 -2 דירת גן 5 124.41 54.00 5.44 7 1 דרום מערב 1,327,722 ₪
4 5 8 -1 דירה 5 124.41 12.87 5.76 8 1 דרום מערב 1,183,410 ₪
4 5 9 -1 דירה 5 124.41 12.87 6.49 9 1 דרום מערב 1,185,991 ₪
4 5 10 קרקע דירה 4 111.56 22.22 8.19 10 1 צפון מערב 1,111,466 ₪
4 5 11 קרקע דירה 4 111.56 22.22 14.42 11 1 דרום מערב 1,133,496 ₪
4 5 14 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 14 1 צפון מזרח 934,355 ₪
4 5 15 1 דירה 3 97.19 10.29 6.09 15 1 צפון מזרח 934,814 ₪
4 5 22 3 דירה 3 78.11 7.28 14.63 22 1 צפון מזרח 785,692 ₪
4 5 23 3 דירה 3 78.11 7.28 6.97 23 1 דרום מזרח 758,605 ₪
4 5 24 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.36 24 1 צפון מערב 1,339,622 ₪
4 5 25 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 14.82 26 1 דרום מערב 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
5 6 4 -1 דירת גן 5 124.41 58.00 8.64 4 1 צפון מערב 1,353,183 ₪
5 6 5 -1 דירת גן 5 124.41 74.34 8.64 5 1 דרום מערב 1,300,140 ₪
5 6 6 קרקע דירה 4 111.56 22.22 6.49 6 1 צפון מערב 1,105,454 ₪
5 6 7 קרקע דירה 4 111.56 22.22 8.19 7 1 דרום מערב 1,111,466 ₪
5 6 10 1 דירה 3 97.19 10.29 5.96 10 1 צפון מזרח 934,355 ₪
5 6 11 1 דירה 3 97.19 10.29 5.95 11 1 צפון מזרח 934,319 ₪
5 6 14 2 דירה 3 97.19 10.01 5.44 14 1 צפון מזרח 931,526 ₪
5 6 15 2 דירה 3 97.19 10.01 5.76 15 1 צפון מזרח 932,657 ₪
5 6 16 3 דירה 3 87.36 10.47 6.69 16 1 דרום מערב 850,670 ₪
5 6 17 3 דירה 3 87.36 10.47 6.26 17 1 דרום מערב 849,150 ₪
5 6 18 3 דירה 3 85.43 11.74 5.44 18 1 צפון מזרח 833,679 ₪
5 6 19 3 דירה 3 85.43 11.74 14.63 19 1 צפון מזרח 866,176 ₪
5 6 20 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.97 20 1 צפון מערב 1,341,779 ₪
5 6 21 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 6.36 21 1 דרום מזרח 1,339,622 ₪
5 6 22 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 5.55 22 1 צפון מערב 1,336,757 ₪
5 6 23 4,5 דופלקס 5 132.48 36.27 14.82 23 1 דרום מזרח 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
22 7 1 קרקע דירת גן 3 83.60 84.00 - 1 דרום מערב 1,053,790 ₪
22 7 2 קרקע דירת גן 3 83.71 159.00 - 1 דרום מזרח 1,319,978 ₪
22 7 3 קרקע דירת גן 4 106.82 136.00 - 1 צפון מערב 1,442,950 ₪
22 7 5 1 דירה 3 83.01 12.69 - 1 דרום מערב 796,407 ₪
22 7 6 1 דירה 3 77.11 14.61 - 1 דרום מערב 751,038 ₪
22 7 7 1 דירה 3 83.00 12.99 - 1 דרום מזרח 797,380 ₪
22 7 8 1 דירה 5 124.42 9.47 - 1 צפון מערב 1,151,106 ₪
22 7 9 1 דירה 5 124.42 9.47 - 1 צפון מערב 1,151,106 ₪
22 7 10 2 דירה 5 124.42 11.55 - 1 דרום מזרח 1,158,462 ₪
22 7 11 2 דירה 5 124.42 11.55 - 1 דרום מזרח 1,158,462 ₪
22 7 12 2 דירה 5 124.42 14.92 - 1 צפון מערב 1,170,379 ₪
22 7 13 2 דירה 5 124.42 14.92 - 1 צפון מערב 1,170,379 ₪
22 7 14 3 דירה 4 111.46 19.11 - 1 דרום מזרח 1,070,622 ₪
22 7 15 3 דירה 4 111.46 19.11 - 1 דרום מזרח 1,070,622 ₪
22 7 16 3 דירה 4 111.46 19.01 - 1 צפון מערב 1,070,269 ₪
22 7 17 3 דירה 4 111.46 19.01 - 1 צפון מערב 1,070,269 ₪
22 7 22 5 דירה 3 78.11 9.19 - 1 דרום מזרח 740,712 ₪
22 7 23 5 דירה 3 78.11 9.19 - 1 דרום מזרח 740,712 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
22 8 1 קרקע דירת גן 3 83.6 159 - 1 דרום מזרח 1,319,006 ₪
22 8 2 קרקע דירת גן 3 83.71 59 - 1 צפון מזרח 966,357 ₪
22 8 4 קרקע דירת גן 4 106.82 116 - 1 צפון מערב 1,372,226 ₪
22 8 5 1 דירה 3 83.01 12.69 - 1 דרום מזרח 796,407 ₪
22 8 6 1 דירה 3 77.11 14.61 - 1 מזרח 751,038 ₪
22 8 7 1 דירה 3 83 12.99 - 1 צפון מזרח 797,380 ₪
22 8 8 1 דירה 5 124.42 9.47 - 1 דרום מערב 1,151,106 ₪
22 8 9 1 דירה 5 124.42 9.47 - 1 צפון מערב 1,151,106 ₪
22 8 10 2 דירה 5 124.42 11.55 - 1 דרום מזרח 1,158,462 ₪
22 8 11 2 דירה 5 124.42 11.55 - 1 צפון מזרח 1,158,462 ₪
22 8 12 2 דירה 5 124.42 14.92 - 1 דרום מערב 1,170,379 ₪
22 8 13 2 דירה 5 124.42 14.92 - 1 צפון מערב 1,170,379 ₪
22 8 14 3 דירה 4 111.46 19.11 - 1 דרום מזרח 1,070,622 ₪
22 8 15 3 דירה 4 111.46 19.11 - 1 צפון מזרח 1,070,622 ₪
22 8 16 3 דירה 4 111.46 19.01 - 1 דרום מערב 1,070,269 ₪
22 8 17 3 דירה 4 111.46 19.01 - 1 צפון מערב 1,070,269 ₪
22 8 22 5 דירה 3 78.11 9.19 - 1 דרום מזרח 740,712 ₪
22 8 23 5 דירה 3 78.11 9.19 - 1 צפון מערב 740,712 ₪